FEL

Ön a www.gorbepalko.hu weboldalon történő böngészésével, valamint az esetleges megállapodási szerződés megkötésével elfogadja, önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti a vállalkozás által meghatározott Általános Szerződési Feltételeket. Mivel nagyon fontos, hogy tisztában legyen az Önt megillető jogokkal és a közöttünk létrejövő szerződéses viszony tartalmával, ezért a saját érdekében kérjük, figyelmesen szíveskedjék áttanulmányozni az alább található tudnivalókat.

 

  1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a GRB Communication Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.gorbepalko.hu  weboldalon (a továbbiakban: weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat, termékeket kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, rendelje meg a termékeket, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

  1. Céginformációk, Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: GRB Communication Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye: 6728 Szeged, Pintér József utca 1.
A Szolgáltató elektronikus levelezési címe:  iroda@gorbepalko.hu
A Szolgáltató telefonszáma: +36303480622 (normál díjszabású)
A Szolgáltató vállalkozói cégjegyzék száma: 06-09-028063
A Szolgáltató adószáma: 32028971-2-06
A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: ERSTE Bank Zrt.
A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 11600006-00000000-99079170

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft. .; Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefonszám:+3617002323; Fax: 33617002254 ; E-mail: info@mhosting.hu ;
Weboldal: www.mhosting.hu

 

  1. Általános rendelkezések

 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

 

  1. Szerzői jogok

A weboldalon és annak al oldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint a csomagajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS!

A jogtulajdonos: GRB Communication Kft.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználónak a honlap és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására.

A weboldalon bizonyos képi anyagok Creative Commons CC0 licence-szel, a  vagy a  weboldalról származnak, más anyagok a GRB Communication Kft. által megvásároltak, vagy általa készített fotók.

  1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a www.gorbepalko.hu  domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint megrendelhető termékekre. Az ÁSZF 2020. január 1-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

  1. Szolgáltatások

A Weboldalon a Görbe Palkó – Kedvenc Receptjeim szakácskönyv megrendelésére van lehetőség.
Az Ügyfél a megrendelés leadásával elfogadja, hogy a termék visszavételére nincs lehetőség, annak személyes jellegéből, illetve a személyre szóló aláírással egyedi termékké válásának tekintetében.
Az Ügyfél megrendelése akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját bankkártyával kiegyenlíti.

A termék kiszállítása két módon történet:
GLS futárszolgálattal házhoz, amelynek díja a vásárlót terheli. (br. 1990Ft)

FoxPost / GLS automatába kézbesítve, amelynek díja a vásárlót terheli. (br. 1.249Ft / 1.590Ft)

Az Ügyfél a vásárlásához kapcsolódó számlát, online elektronikusan kapja meg, a sikeres  bankkártyás fizetés után.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A termékek kiküldése átlagosan 1-3 munkanapon belül megtörténik, a vásárló által megadott címre / kézbesítési automatába.

  1. Weboldal látogatása

A weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja. A weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak az Ügyfélnek.

 

  1. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és az Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

​​

  1. 01. 01.